Nắm Đông Trùng Hạ thảo

 Nắm Đông Trùng Hạ thảo

Nắm Đông Trùng Hạ thảo

CS sản xuất: Đoàn Thị Kiều Oanh

Địa ch: ấp an thạnh, xã hội an đông, huyện lấp vò, tỉnh đồng tháp, Hội An Đông, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

Website: www.biodota.com

Email: biodota2202@gmail.com

SĐT: 0906630426