Chuối Sấy

 Chuối Sấy

Chuối Sấy

CS sản xuất: Mai Thị Mỹ Anh

Địa ch: ấp tân Hòa Thượng, xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, Tân Mỹ, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

Website: Đang cập nhật

Email: Tha1pthanhvan.nt0909@gmail.com

SĐT: 0896483738