Nước ép bưởi len men tự nhiên hương xưa

 Nước ép bưởi len men tự nhiên hương xưa

Nước ép bưởi len men tự nhiên hương xưa

CS sản xuất: Nguyễn Văn Phú

Địa ch: 49 ấp An Ninh, xã Mỹ an Hưng A, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, Mỹ An Hưng A, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

Website: khaixuanlongviec.vn

Email: khaixuanlongviet@gmail.com

SĐT: 0938573179