Bộ 3 sọt đan vặn oval miệng hoa hồng

 Bộ 3 sọt đan  vặn oval miệng hoa hồng

Bộ 3 sọt đan vặn oval miệng hoa hồng

CS sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN ARTEX ĐỒNG THÁP

Địa ch: Cụm Công nghiệp Mỹ Hiệp, xã Mỹ Hiệp, Huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Mỹ Hiệp, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

Website: artexdongthap.vn

Email: sales@artexdongthap.vn

SĐT: 02776271717