Bì Sởi

 Bì Sởi

Bì Sởi

CS sản xuất: Lý Thanh Long

Địa ch: ấp Hòa Thuận, xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp vò, tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Thạnh, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

Website: Đang cập nhật

Email: lybtam@gmail.com

SĐT: 0356214231