Khô cá tra

 Khô cá tra

Khô cá tra

CS sản xuất: Phan Thi Thúy Lan

Địa ch: ấp An Ninh, xã Định A, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp., Định An, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

Website: Khocangocdiep.vn

Email: Khocatrangocdiep.@grnail.com

SĐT: 0778945600