Bánh phòng hạt sen - khoai lang tím

Bánh phòng hạt sen - khoai lang tím

Bánh phòng hạt sen - khoai lang tím

CS sản xuất: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Nguyên Hậu

Địa ch: Số 839, ấp Thạnh Phú, Xã Tân Bình, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp, Tân Bình, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp

Website: www.nguyenhau.com.vn

Email: nguyenhaufood@gmail.com

SĐT: 0909938883