Bánh In Nguyệt

 Bánh In Nguyệt

Bánh In Nguyệt

CS sản xuất: Cao Thị Hồng Mai

Địa chỉ: ấp Khánh Mỹ B, xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, Tân Khánh Trung, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

Website: Đang cập nhật

Email: thanhvan.nt0909@gmail.com

SĐT: 0949578178