Đu đủ sấy

Đu đủ sấy

Đu đủ sấy

CS sản xuất: Công ty TNHH MTV Nam Huy Đồng Tháp

Địa ch: Số 180, ấp Hòa Bình, Hòa Tân, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp

Website: Đang cập nhật

Email: namhuydongthap@gmail.com

SĐT: 02773624244